Strategi på menneskesprog

49 små landsbyer blev slået sammen under Lejre Kommune. Alle landsbyerne var helt unikke, og inbyggerne havde stærke følelser for lige netop deres sted ,og var naturligvis nervøse for at miste det de elskede ved deres by.

Problem:

Under kommunesammenlægningen i 2007 blev 271 kommuner til 98 store kommuner. Det betød, at 49 små landsbyer blev slået sammen under Lejre Kommune. Alle landsbyerne var helt unikke og havde stærke følelser for lige netop deres sted og var naturligvis urolige for at miste det, de elskede ved deres landsby.

Ikke desto mindre var det vigtigt, at der blev lavet en fælles strategi, som kunne samle alle forskelligheder og kunne definere en fælles retning for den nye kommune.

Løsning:

Det krævede en stærk strategi, der kunne lade de enkelte landsbyer beholde deres eget særkende, men samtidig kunne samle alle interesser under en fælles paraply.

‘Vores Sted’ blev det begreb, en visionær borgmester og en stærk kommunalbestyrelse fik lavet i samarbejde med blandt andre Bitsch & Bitsch. Strategien blev blandt andet samlet i en stor billedbog, som blev uddelt til borgerne ved et fantastisk arrangement i en af landsbyerne.

Resultat:

Det viste sig hurtigt at være en fantastisk måde at få almindelige mennesker til at interessere sig for kommunens strategi på.

Bogen er kommunenens strategi, som den blev præsenteret for politikerne og billederne er fra de 49 forskellige steder der findes, og som alle elsker. En oplevelse ikke bare for borgerne i kommunen, men også de ansatte i kommunen har fået et nyt syn på deres arbejdsplads, og er blevet mere stolte af den.